Red Cards

Uniforms:
Top Dark blue Red
Pant Dark blue Red
Socks Dark blue Blue
Picture First Name Last Name Match played Red Card Yellow Card Scored
Jun Watanabe 2 0 0 1
Xu Xiao fei 1 0 1 1
KAZUSHIGE SADACHI 1 0 0 1
Toshia Watanabe 1 0 0 1
DAISUKE YAMAOKA 1 0 0 1
YASUMAGO HITOSHI 1 0 1 1
liu tian 1 0 1 0
sho ichihashi 1 0 1 0
Mutsukou Hiyoshi 0
Kazuya Nakashima 0
KAIYO NAMAI 0
Masahiro Shimizu 0
Keigo Yamane 0
Yoshihiro Azuma 0
Ryota Kobayashi 0
NONOGAKI AKIRA 0
Osamu Ishihara 0
Takayo Mogami 0
KEN MIZUMURA 0
YIZHEN BAO 0
NAKAGAWA NORIYUKI 0
KUBOTA DAIGO 0
TSURUKI FUKAYA 0
Hiroshi Masuda 0
JOJI KUDO 0
Katsumi Konishi 0
TAKUMI HIRAMATSU 0
Tanegashima Noriyoshi 0
安孫 仁志 0
lu zixiao 0
KEN MIZUMURA 0
yusuke endo 0
usami makoto 0
MASATAKA SHINDO 0
H ao Gu o 0
motoki ochiai 0
Keita Oda 0
Hayato Arimitsu 0
Iori Shibata 0
NAGASAWA YOSHIAKI 0
matsuoka toru 0
SHOTA NAKATSUJI 0
SHO IENAGA 0
Shuhei Takashiba 0
TANAKA HIROSHIGE 0
Keisuke Sasaki 0
TSUJI DAISUKE 0
liu jie 0
TADA KENTARO 0
YOSHIMITSU KUBOKI 0
ZHANG MINGGUANG 0
Shota Nakatsuji 0
TATSUYA NAKATSUJI 0